הנדסה ותכנון מבנים

מהו תפקיד המהנדס ובאיזה שלב בתכנון הבית הוא נכנס לתמונה?

מהו תפקיד המהנדס ובאיזה שלב בתכנון הבית הוא נכנס לתמונה?אלו חלק מן השאלות שנשאלתי, ואנסה לענות עליהן כאן בקצרה.


תפקיד המהנדס בפשטות הוא לתכנן את שלד הבית, כך שיהיה בטיחותי, יציב, חזק ועמיד בפני הכוחות השונים הפועלים עליו. לצורך זה הוא משתמש בידע שרכש במהלך שנות לימודיו, בבקיאות בתקנים הרלוונטיים ובניסיונו המצטבר. המהנדס קובע את גודל ומיקום העמודים והקורות, עובי הרצפה, ביסוס וכמובן את כמות ואופן פריסת הברזל בכל האלמנטים הנ"ל.

עבודתו של המהנדס מתחילה בדר"כ לקראת/ לאחר סיום התכנון האדריכלי ומכאן והלאה הוא חלק בלתי נפרד עד לסיום בניית השלד. כן, גם בשלב הביצוע הוא מהווה חלק משמעותי כאשר לפי תקנות התכנון והבנייה המהנדס מחויב לבצע ביקורת לאופן ביצוע האלמנטים הראשיים בבית לפני יציקתם.
למהנדס עוד מגוון רב של שירותים חוץ מתכנון הבית שלכם ועל כך בהמשך. נא להתאזר בסבלנות 

????

Similar Posts